ОНОХ төслийн баг Хэнтий аймагт ажиллав.

ОНОХ төслийн баг Хэнтий аймагт ажиллав.

ОНОХ төслийн баг Хэнтий аймагт ажиллав.

Дэлгэрэнгүй

"Нийгмийн эгэх хариуцлага ба ОНОХ механизм" сургалт Хэнтий аймагт боллоо

"Нийгмийн эгэх хариуцлага ба ОНОХ механизм" сургалт Хэнтий аймагт боллоо

Дэлгэрэнгүй
ИНБ-ууд 60 тэрбумын асуудлаар мэдэгдэл гаргалаа.

ИНБ-ууд 60 тэрбумын асуудлаар мэдэгдэл гаргалаа.

ИНБ-ууд 60 тэрбумын асуудлаар мэдэгдэл гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөх уулзалт боллоо.

Төлөвлөх уулзалт боллоо.

Төлөвлөх уулзалт боллоо.

Дэлгэрэнгүй
SASA! сургалт боллоо.

SASA! сургалт боллоо.

SASA! сургалт боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Залуу эмэгтэйчүүд 8 дахь жилдээ чууллаа

Залуу эмэгтэйчүүд 8 дахь жилдээ чууллаа

Залуу эмэгтэйчүүд 8 дахь жилдээ чууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Эмэгтэйчүүдийн нүдээр: Иргэний бодит оролцоо" XII чуулган боллоо

"Эмэгтэйчүүдийн нүдээр: Иргэний бодит оролцоо" XII чуулган боллоо

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй өглөөний цайн уулзалт хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй өглөөний цайн уулзалт хийлээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй өглөөний цайн уулзалт хийлээ

Дэлгэрэнгүй
МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний гишүүн байгууллагууд сургалтад хамрагдлаа

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний гишүүн байгууллагууд сургалтад хамрагдлаа

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний гишүүн байгууллагууд сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй