card

"Сайн туршлага түгээхэд харилцан суралцах арга зүйг ашиглах нь" сeминар зохион байгуулагдав

"Сайн туршлага түгээхэд харилцан суралцах арга зүйг ашиглах нь" сeминар зохион байгуулагдав

Дэлгэрэнгүй

"Шинэ цагийн боловсрол буюу 21-р зууны ур чадварт суралцах нь" цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

"Шинэ цагийн боловсрол буюу 21-р зууны ур чадварт суралцах нь" цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Дэлгэрэнгүй
ТХЗ-ын 1-5-р зорилтыг бичсэн иргэний нийгмийн ТББ-ийн багийнхан зөвлөлдлөө

ТХЗ-ын 1-5-р зорилтыг бичсэн иргэний нийгмийн ТББ-ийн багийнхан зөвлөлдлөө

ТХЗ-ын 1-5-р зорилтыг бичсэн иргэний нийгмийн ТББ-ийн багийнхан зөвлөлдлөө

Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэт үйлдвэрийн Эмэгтэйчүүдийн холбоо жендэрийн сургалтад хамрагдлаа.

Эрдэнэт үйлдвэрийн Эмэгтэйчүүдийн холбоо жендэрийн сургалтад хамрагдлаа.

Эрдэнэт үйлдвэрийн Эмэгтэйчүүдийн холбоо жендэрийн сургалтад хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Сүлжээний төлөөлөл олон улсын хуралд зочин илтгэгчээр оролцлоо

Сүлжээний төлөөлөл олон улсын хуралд зочин илтгэгчээр оролцлоо

Сүлжээний төлөөлөл олон улсын хуралд зочин илтгэгчээр оролцлоо

Дэлгэрэнгүй

"Эрхэд суурилсан бэлгийн цогц боловсрол" ойлголт нэгтгэх сургалт боллоо

"Эрхэд суурилсан бэлгийн цогц боловсрол" ойлголт нэгтгэх сургалт боллоо

Дэлгэрэнгүй
SASA! активистуудын сүлжээ байгуулах төлөвлөх семинар боллоо

SASA! активистуудын сүлжээ байгуулах төлөвлөх семинар боллоо

SASA! активистуудын сүлжээ байгуулах төлөвлөх семинар боллоо

Дэлгэрэнгүй
МЗХ-ны өдөрлөгт оролцлоо

МЗХ-ны өдөрлөгт оролцлоо

МЗХ-ны өдөрлөгт оролцлоо

Дэлгэрэнгүй
Баримтжуулалтын видео хийх багийнхантай уулзав

Баримтжуулалтын видео хийх багийнхантай уулзав

Баримтжуулалтын видео хийх багийнхантай уулзав

Дэлгэрэнгүй
АНУ-ын Элчин Сайдын Яамны Олон нийттэй харилцах албаны дэд даргатай уулзав

АНУ-ын Элчин Сайдын Яамны Олон нийттэй харилцах албаны дэд даргатай уулзав

АНУ-ын Элчин Сайдын Яамны Олон нийттэй харилцах албаны дэд даргатай уулзав

Дэлгэрэнгүй
МУИС-ын оюутнууд манайхаар зочиллоо

МУИС-ын оюутнууд манайхаар зочиллоо

МУИС-ын оюутнууд манайхаар зочиллоо

Дэлгэрэнгүй
Олон нийтийн оролцоотой хяналтын багийн бүрэлдэхүүнд багтлаа

Олон нийтийн оролцоотой хяналтын багийн бүрэлдэхүүнд багтлаа

Олон нийтийн оролцоотой хяналтын багийн бүрэлдэхүүнд багтлаа

Дэлгэрэнгүй
Сайн дурынхны өдөрлөгт оролцлоо

Сайн дурынхны өдөрлөгт оролцлоо

Сайн дурынхны өдөрлөгт оролцлоо

Дэлгэрэнгүй
ДемоКрэйзи КАРНАВАЛд оролцлоо

ДемоКрэйзи КАРНАВАЛд оролцлоо

ДемоКрэйзи КАРНАВАЛд оролцлоо

Дэлгэрэнгүй
Ойлголт нэгтгэх сургалт зохион байгууллаа

Ойлголт нэгтгэх сургалт зохион байгууллаа

Ойлголт нэгтгэх сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй