“Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенц” (CEDAW) цуврал СУРГАЛТ – ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ эхний өдрөө амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалт-хэлэлцүүлгээр CEDAW-гийн үндсэн үзэл баримтлалтай танилцан мөн Монгол улс энэхүү конвенцын хэрэгжилтэд Сүүдэр илтгэл хэрхэн бичиж ирсэн түүхийн талаар авч хэлэлцлээ.