МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээнээс хэрэгжүүлж буй “Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний гүйцэтгэлийн 3 талт гэрээлэх ажиллагаанд олон нийтийн оролцоот хяналтын механизмын загвар бий болгон турших” зорилготой дэд төслийн багийнхан төслийн үр дүнг олон нийтэд таниулах зорилго бүхий танилцуулга-видеоны зохиолыг ярилцаж, Pro Motion Craft-ын багийнхантай ойлголтоо нэгтгэж байна. Энэ танилцуулга-видео нь бидний  хамтран, гаргаж буй 4 дэх бүтээл юм.

Та бүрэн өөрсдийн санаа, төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ үнэ цэнийг бусдад хамгийн энгийн, ойлгомжтойгоор хүргэхийг хүсэж байвал тэдэнтэй холбогдоорой.