Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян