CEDAW Сургалт – Хэлэлцүүлэг

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ "Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц"-ийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цуврал СУРГАЛТ- ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийг Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн Mongolian Women's Fund/ Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах гэж байна. Сургалт - хэлэлцүүлэг 2021 оны 1-р сарын 6-8-ны өдрүүдэд 09:30 - 11:30 цагийн хооронд онлайнаар зохион байгуулагдана. Хэлэлцүүлгээр: CEDAW-гийн талаар