Loading...
Journal2016-08-10T08:51:55+00:00

Training on “Improving skills to work remotely and engage activism” is being organized as part of the “Collective Leadership – Policy Partnership” advocacy campaign

How to protect yourself online? Have you secured yourself online? Are you able to take full advantage of the tools in the online environment? Due to the pandemic, people whose working from home, need

“Хамтын манлайлал-Бодлогын түншлэл” хамтын нөлөөллийн аяны хүрээнд “Зайнаас ажиллах, онлайн активизм өрнүүлэх ур чадвар нэмэгдүүлэх” сургалт зохион байгуулж байна

Та онлайн орчинд өөрийн аюулгүй байдлаа бүрдүүлж чадсан уу? Та онлайн орчин дахь арга хэрэгслийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадаж байна уу? Цар тахлын улмаас гэрээсээ ажиллаж буй бидэнд зайнаас ажиллах ур чадвараа нэмэгдүүлэх, онлайнд чөлөөтэй

“Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн шийдвэрлэлт: Асуудал ба Шийдэл” бодлогын хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж буй "Эмэгтэйчүүд, залуучуудын сонгууль, улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь" хөтөлбөрийн хүрээнд “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн шийдвэрлэлт: Асуудал ба Шийдэл”

Эмэгтэй төлөөлөгчийн сайн туршлага

Хөдөөгийн малчин иргэд орон нутгийн мэдээ, мэдээллийг цаг хугацаанд нь авч чаддагүй, эсвэл амнаас ам дамжсан хэлбэрээр буруу зөрүү мэдээлэл авах явдал түгээмэл байдаг. Энэ асуудлыг ухаалаг байдлаар шийдсэн туршлагыг танилцуулж байна. Энэ туршлага нь

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

Title

Go to Top