Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах хамтын арга хэмжээ (CARE-GBV)

Collective Action to Reduce Gender-Based Violence (CARE-GBV)

  • АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах хамтын ажиллагаа (CARE-GBV) нь шинэ, орон нутгийн болон underutilized түнш болон байгууллагуудын шинэлэг жижиг төслийн концепцыг хүлээж авна.
  • жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах тогтвортой хөтөлбөр; жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх мэдлэг ойлголт боловсролыг сайжруулах зэрэг чиглэлээр концепцоо бичиж болно. Тус байгууллага нь Феминист эсвэл эмэгтэйчүүд, LBTQI + эсвэл даван туулагчдаар удирдуулсан байгууллагуудын концепцыг хүлээж авахыг илүүд үзнэ.
  • Эцсийн хугацаа 2021 оны 3-р сарын 17нд Өглөөний 10:00 цаг.
  • Концепц явуулах линк:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc9gzr6enjw58…/viewform

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээс авна уу:

https://www.makingcents.com/collective-action-to-reduce-gbv

Mama Cash

Mama Cash 2021 оны 3-р сарын 1-ээс 3-р сарын 31-ний 23:59 цаг хүртэл сонирхлоо илэрхийлсэн захидал :хүлээж авна.Mama Cash нь дараах бүлгүүд, санаачилгуудыг дэмждэг:

  • Феминист эсвэл эмэгтэйчүүдийн эрхийн үүднээс ажилладаг;
  • Эмэгтэйчүүд, охид, транс, интерсекс хүмүүсээр удирдуулсан мөн эдгээр чиглэлээр ажилладаг;

Mama Cash нь жилийн төсөв 200.000 еврогоос доош жижиг байгууллагуудад тэтгэлэг өгөх сонирхолтой байна.Сонирхлоо илэрхийлсэн захидал явуулах линк:https://www.mamacash.org/en/letter-of-interest