Хэнийг ч ардаа орхихгүй хөгжихөөр тунхагласан Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилт хүн бүрийн ялгаатай хэрэгцээнд нийцэхээр байж чадаж байна уу? Хэн, ямар бүлэг төрийн бодлого, шийдвэр, анхаарлын гадна үлдэж байна⁉️ Хэн илүү эмзэг, бас хаана орхигдоод байна⁉️