Өнөөдөр МУИС-ын Эдийн засгийн 4-р курсын оюутнууд “Жендэр ба хөгжил” хичээлийнхээ хүрээнд МОНФЕМНЕТ-ийн эрхэм зорилго, үнэт зүйл, үйл ажиллагаатай танилцаж, эрхэм зорилгодоо ямар арга хэлбэр, үйл ажиллагаануудаар дамжуулан хүрэхийг зорьж байгаа зэрэг мэдээллийг авлаа.

Иргэний нийгмийн байгууллагуудын хийж байгаа үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах, татан оролцуулахад үргэлж дэмжлэг үзүүлж, хамтарсаар ирсэн МУИС, ХАССТ-ийн багш, доктор, профессор А.Солонгод баярлалаа.