шудрага ёсны төлөө!

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.

Жендэрийн шудрага ёсны төлөө!

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.

Жендэрийн шудрага ёсны төлөө!

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох явдал юм.

Шинэ жилийн мэнд хүргэе

Өнгөрсөн нэгдүгээр сард Тайваньд болсон сонгуульд Цай Инвэнь ялж, анх удаа эмэгтэй хүн энэ арлыг тэргүүлэхээр боллоо.